logo
DIRECTOR
Manuel Desviat
DISEÑO
Átopos
REDACCIÓN
María José Gil Bonmatí, Ana González Rodríguez, Ana Moreno, Ana Moro, Itzhak Levav, Pilar Nieto Degregori, María Eugenia Ruiz Velasco, Marta Sanz Amador, Rafael Sepúlveda.
CONSEJO EDITOR
P. Amarante, J.M. Caldas Almeida, F. Colina, F. Chicharro, P.G. Delgado, M. Desviat, Domingo Alves, A. Fernández Liria, I. Levav, J. Mas Hesse, F. Pereña, B. Saraceno.
EDITA
Asociación Átopos, salud mental, comunidad y cultura
REALIZACIÓN E IMPRESIÓN
Lúa Ediciones 3.0 S.L.
WEB
Manuel Desviat
Ana Moreno

Acuse de recibo

Arquitecturas de la infancia

Arquitecturas da infancia.

Escenarios e teatros na construcción social da infancia

 

Ramón Area Carracedo / Luís Vila

 

O estudo do actual concepto de infancia a través dos espazos de desenvolvemento e acción dos máis cativos é o obxectivo de Arquitecturas da infancia. Escenarios e teatros na construción social da infancia, que nos presentan os psiquiatras Ramón Area Carracedo e Luís Vila Pillado e que vén de publicar a editorial Laiovento. A obra, que parte da pregunta sobre o papel dos nenos e nenas de hoxe en día como suxeitos e cidadáns, pretende amosar como o concepto de infancia non é senón un construto teórico e que, polo tanto, depende do momento histórico e social no que se analice. Este feito amósase crucial se temos en conta a profesión dos autores á hora de determinar as fronteiras entre o que é considerado normalidade ou anormalidade na nenez e de aí a división entre nenos sans e doentes.

 

Arquitecturas da infancia é unha obra multidisciplinar, que se abre camiño entre as consideracións da psiquiatría, as reflexións filosóficas, as análises históricas e historiográficas e as aportacións da demografía, a xeografía, a psicoloxía e como non a socioloxía. Todo isto ás consideracións sobre o método científico e os seus conceptos paradigmáticos. Neste sentido o resultado é unha interesante análise, seria e completa que se sitúa moito máis aló das simplificacións sobre o tema. O noso concepto de infancia enraízase nas consideracións dos ilustrados. Estes converteron os nenos en alumnos ao insistir na importancia da escolarización e fixérono convencidos de que o progreso da sociedade dependía da formación de boas persoas e bos cidadáns. Co paso do tempo fóronse unindo ideas como a abolición do traballo infantil e un especial tratamento da lei aos menores. A postmodernidade deu unha volta e pasou a incidir na especial vulnerabilidade do neno ao mesmo tempo que se acurtaba a infancia e se alongaba a adolescencia. O resultado, uns cativos socializados na sociedade de consumo, abertos ás novas tecnoloxías e cunha modificación clara dos seus espazos de acción: as rúas, que noutrora foran o principal lugar de desenvolvemento e xogo, pasan a seren agora espazos prohibidos e novos escenarios como o parque infantil e o centro comercial se abren camiño. É aquí cando xorde o concepto de arquitectura, como xeito de destacar a importancia da sociedade e a cultura na nosa xeografía: a distribución das escolas, das zonas destinadas ó xogo na cidade e no fogar, etc… Doutra banda, se o onde é importante, tamén o é o como esta acción se realiza, achegándonos entón ó que os autores denominan os teatros da infancia. Unha e outros, elementos a ter en conta á hora de entender as enfermidades que presentan os nenos e nenas actuais.

 

 

 

Fogli di informazioni nº 25 2013

Fogli d’informazione N° 25  Gennaio-Marzo 2013, 

APPUNTI  SULLO  STILE  DI  LAVORO  ANTISTITUZIONALE

 

Vieri Marzi, Enrico Salvi

 

INDICE

 

Presentazione di Paolo Tranchina, pag. I

 

LETTERA DI LUCIANO DELLA MEA, pag. 2

 

VIGNETTA DI AGOSTINO PIRELLA, pag. 4

 

INTRODUZIONE, pag. 5

 

ISTITUZIONI, IDEOLOGIA E PRATICA SOCIALE, pag. 9

Occultamento delle contraddizioni, pag. 11

La breve degenza psichiatrica: un esempio “scomodo” per entrare nel vivo della istituzione e del lavoro antiistutuzionale, pag. 13

 

INFANZIA: lotta all’istituzionalizzazione, socializzazione, ruolo della partecipazione e prevenzione, pag. 16

Le bambine e i bambini dell’Ospedale Psichiarico di Arezzo pag. 16

Riabilitazione, inserimento, abolizione classi differenziali pag.18

Ricerca scientifica, medicalizzazione, istituzione diffusa  pag. 20

 

LO STILE DI LAVORO, pag. 21  I rapporti di potere, pag. 23  Rischi e loro superamento, pag. 25  Definizioni e componenti, pag. 26  Intervento nello specifico, terapeuticità, dimensione politica, pag. 29

 

LA PSICHIATRIA ALTERNATIVA TRA REALTA’, CRITICA DELLA IDEOLOGIA ED UTOPIA: IL TEMA DEI BISOGNI pag. 36  La pratica dei bisogni pag. 37

 

NUOVA PROFESSIONALITA’ ED AGGIORNAMENTO CULTURALE: formazione e riqualificazione degli operatori nel rapporto prassi-teoria-prassi, pag. 42

 

PRATICA DELLA TEORIA E TEORIA DELLA PRATICA, pag. 46

La pratica e la cultura nelle esperienze di nuova psichiatria: Gianfranco Boranga 46

La pratica della teoria: potenzialità, rischi e difficoltà: Paolo Tranchina 48

Socializzazione delle conoscenze e dislivelli culturali di potere: Enrico Salvi 50

Ruolo professionale: come uscire dal ruolo di gestori del controllo sociale: Agostino Pirella 50

La lotta alla violenza sociale si fa nel sociale: Augusto Debernardi 52

Conclusioni  inconcludenti: Vieri Marzi 53

AREZZO: TRA “UTOPIA CONCRETA” DELLA MORTE DEL MANICOMIO ED UTOPIA DELLA “MORTE PRATICA” DELLA PSICHIATRIA, pag. 55

 

APPENDICE: APPUNTI SU TEORIA DELLA PERSONALITA’ TRA  CRITICA DEL NATURALISMO, BISOGNI ED ECONOMIA POLITICA pag. 59 

La manipolazione dei bisogni pag. 61

 

Bibliografia completa di Vieri Marzi, a cura di P. Tranchina e M.P. Teodori pag. 62-75

Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría

nº 119, julio-Septiembre, 2013; ww.RevistaAEN.es. 


x